Latest News

MILLCON Group เปิดบ้านต้อนรับคณะนักลงทุน ชี้แจงกรณีข่าวที่ปรากฏในเวปไซด์ ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และสื่อต่างๆ ซึ่งกล่าวว่าบริษัทซื้อทรัพย์สินมาอย่างผิดกฎหมาย (เพิ่มเติม) ชี้แจงกรณีข่าวที่พาดพิง บริษัท ที่ปรากฏในเวปไซด์ ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 11 CEO ฟันธงครึ่งปีหลังไร้เสี่ยง มั่นใจ GDP ทะยานข้ามปี

The Proposal of Regular Meeting Agendas / The BOD Nominating

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

Market Summary