ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของไทย และเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย อาทิ เหล็กเส้นกลม (Round Bars) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars) เหล็กตัวซี (Lip Channel Steel) และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ โดยทุกโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งโรงงานผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ ได้มีการนำเครื่องจักรซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและการจัดการมาตรฐานยุโรปที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnaceเข้ามาใช้ โดยผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิเช่น งานฐานราก งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทั่วๆ ไป รวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ต่อไป