โครงการอ้างอิง

ในประเทศ

โรงแรมรีเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง (ประเทศไทย)

สนามบินสุวรรณภูมิ
Product : Deformed bar SD 40 and SD 50
Quantity : 14,000 MT.

Bangna - Bangkok Express Way
Product : Deformed bar
Quantity : 20,000 MT

สะพานพระราม 8
Product : Deformed bar SD 40
Quantity : 2,420 MT.

Mass Rapid Transit System (MRTA)
Product : DEFORMED BAR SD 50
Quantity : 63,950 MT.

 

ต่างประเทศ

Golden Ear Bridge (Canada)
Product : Terex thread bar
Quantity : 31,107 MT.

Sutong Bridge (China)
Product : BB bar dia. 32 mm.
Quantiy : 30,000 MT.

Terminal Container Part
Product : BB bar dia. 36 mm.
Quantity : 45,000 MT.

Sheikh Zayed Bridge : Abu Dhabi
Product : 50 mm. thread  BB bar
Grade 930/1080

Approved Expansion (Australia)
Product : AS/NZS 4671 : 2001 Grade 500 N
Quantity : 10,000 MT.

Cross City Tunnel Sydney (Australia)
Product : High Tensile Thread Steel Bar

14th July Suspension Bridge (Iraq)
Products : 32 mm Thread BB Bar Grade 835/1030