ร่วมงานกับเรา

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / Millcon Steel PLC.
อีเมล์: millcon_hr@millconsteel.com
โทร: คุณปิยวรรณ (พระราม2) 02-896-4444, คุณนันท์นภัส(สีลม) 02-652-3333, คุณนัฐธรณ์ (ระยอง) 038-606041-2

สมัครงาน ... คลิกที่นี่