เหล็กแบนตัด

สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ตะแกรง ประตูรั้ว วัสดุตกแต่งภายใน  รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น