เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง

 

กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงได้ตามมาตรฐานสากล ASTMA 722 ISO 6934-5 เพื่อใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่และงานทางธรณีวิทยาที่ต้องการความแข็งแรงและสามารถรับแรงดึงสูงได้มากเป็นพิเศษ เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้า สะพาน อุโมงค์ ท่าเรือน้ำลึก เขื่อนกักเก็บน้ำ เป็นต้น รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่ต้องการการป้องกันแผ่นดินไหว