เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน

กลุ่มบริษัทฯ จำหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) ให้แก่ผู้ค้าส่งเหล็กและลูกค้าที่ประกอบธุรกิจโรงงานเหล็ก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นชิ้นงานเหล็กประเภทต่างๆ ต่อไป อาทิเช่น เหล็กแผ่น เหล็กรูปตัวซี เหล็กแบนตัด เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เป็นต้น