เหล็กเพลาดำ

เหล็กเพลาดำมีรูปร่างหลายแบบทั้งกลม เหลี่ยม และแบน มีหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้าโดยมีชั้นคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกับ เหล็กเหลี่ยม