เหล็กรูปตัวซี

เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กซึ่งมีรูปร่างหน้าตัดคล้ายตัวอักษร C มีความหนาและความกว้างของปีกแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายต่อการใช้งานของลูกค้า โดยปกติจะถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลังคาเป็นส่วนใหญ่