กระบวนการผลิต

เหล็กเส้น

 

เหล็กรูปพรรณ

 

เหล็กแท่ง