เหล็กเส้นและเหล็กเส้นข้ออ้อย

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นวัสดุสำคัญในโครงสร้างคอนกรีตทุกชนิด การใช้งานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตประเภทและขนาดต่างๆ จะขึ้นอยู่กับแบบและโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของการก่อสร้างได้ครอบคลุมทุกประเภทด้วยผลิตภัณฑ์อันหลากหลายจากเครื่องจักรอันทันสมัย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ