ท่อเหล็ก

กลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายทั้งท่อเหล็กกลม ท่อเหลี่ยม และท่อแบน โดยทั้ง 3 ชนิดล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปดัดแปลงปรับใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า